Máy Tính

Máy tính hay máy vi tính, tiếng anh là Computer, trong đó máy dùng cho cá nhân gọi là máy tính cá nhân

Trang 31 của 32 1 30 31 32

Cập nhật