Máy Tính

Máy tính hay máy vi tính, tiếng anh là Computer, trong đó máy dùng cho cá nhân gọi là máy tính cá nhân

Trang 18 của 19 1 17 18 19

Cập nhật